LegatenIndien U - na uw overlijden - aan de Stichting Astma Bestrijding een schenking wenst te doen, doe het dan vooral tijdig. Uw legaat laat de Stichting Astma Bestrijding toe steun te verlenen aan projecten die direct of indirect ten goede komen aan patiŽnten met astma, chronisch obstructieve longaandoeningen en andere luchtwegaandoeningen, alsmede de gevolgen daarvan.

Een erflating kan opgetekend worden bij een notaris (die voor u het nodige zal doen) of bij geschreven testament. Heel belangrijk in dat geval is dat het testament eigenhandig geschreven wordt.

Hierna volgt een voorbeeld:

Ik, [NAAM] geboren te [PLAATS EN DATUM] wonende [STRAAT, HUISNUMMER EN PLAATS] verklaar te legateren aan Stichting Astma Bestrijding te 's Gravenhage, subsidieadministateur Dhr. A. de Graaf, Oosaander Hoop 23, 1035RX Amsterdam, de som van ......, vrij van alle rechten en kosten, ook van successierechten.
Gedaan te [PLAATS EN DATUM]
Handtekening