SchenkingenIndien u ons een warm hart toedraagt kunt u ons een schenking doen. Een dergelijke schenking kan voor u uitermate voordelig zijn, daar u, onder voorwaarden, in aanmerking komt voor de fiscale giftenaftrek.

Voor een schenking, bijvoorbeeld door een gift van een geldbedrag of via een overboeking per bank, geldt als voorwaarde dat u de schenking met een schriftelijk stuk moet kunnen onderbouwen. Verder leidt een schenking pas tot aftrek als alle schenkingen tezamen zowel de drempel van EURO 60,- als 1% van uw verzamelinkomen (dat bestaat uit de inkomens uit de drie inkomensboxen: het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen) te boven gaat. De maximumaftrek bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

Voor een schenking van een recht op lijfrentetermijnen gelden andere voorwaarden. Zulke periodieke giften moeten wel berusten op een notariŽle akte van schenking waarin u zich verplicht ieder jaar en gedurende ten minste vijf jaar een schenking te doen. Voor het schenken van periodieke giften geldt geen drempel van EURO 60,- of 1% van uw verzamelinkomen en evenmin het maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

U kunt uw schenking doen op rekeningnummer NL54 GILL 0265 9532 00 (bank Insinger Gilissen N.V.) tnv. Stichting Astma Bestrijding te 's Gravenhage.