SubsidieDe stichting astmabestrijding subsidieert kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD. Daarnaast worden ook activiteiten ondersteund van, voor, en door patiŽnten met astma of COPD. Jaarlijks is een bedrag van ongeveer 250.000 euro beschikbaar voor 6-8 projecten. Het maximale subsidiebedrag is 35.000 euro per project.Voor personeelskosten en opslagen zullen de NWO tabellen leidend zijn.

Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een projectsubsidie, download dan de onderstaande Word-documenten, waarin de procedure verduidelijkt wordt en welke ingevuld dienen te worden om subsidie aan te vragen.

De uiterste data om projectsubsidies in te dienen zijn 15 februari (subsidieronde voorjaar) en 15 september (subsidieronde najaar)


Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een proefschriftsubsidie, download dan het onderstaande Word-document, waarmee u een subsidieaanvraag kunt indienen.


Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een subsidie voor het bezoeken van een congres, een cursus of een onderzoeksstage download dan het onderstaande Excel-document, waarmee u een subsidieaanvraag kunt indienen.


In het onderstaande PDF-document worden de subsidievoorwaarden uiteen gezet.